Christiaan Tiesters
Christiaan Tiesters
Marketing Wizard

Met IxorDocs kan je nu IMR-berichten ontvangen via Peppol

Met IxorDocs kan je nu IMR-berichten ontvangen via Peppol

Met IxorDocs kan je nu IMR-berichten ontvangen via Peppol

Vanaf deze week kunnen klanten op het IxorDocs Account Portaal IMR-berichten ontvangen via Peppol. Een IMR of Invoice Message Response bericht is de nieuwste innovatie die zijn intrede doet in het Peppol-netwerk. Het geeft de ontvangers van elektronische facturen de mogelijkheid om gedetailleerde feedback te geven over de ontvangen factuur.

“De belangrijkste drijfveer om dit nieuwe type bericht te ontwikkelen was de noodzaak om naast technische feedback ook feedback te kunnen geven over aspecten die specifiek zijn voor de relatie tussen verzender en ontvanger.


Christiaan Tiesters, de Product Owner van IxorDocs, legt uit waarom deze nieuwe IMR-berichten werden ontwikkeld:


“De belangrijkste drijfveer om dit nieuwe type bericht te ontwikkelen was de noodzaak om naast technische feedback ook feedback te kunnen geven over aspecten die specifiek zijn voor de relatie tussen verzender en ontvanger. Als een factuur bijvoorbeeld omwille van een verkeerd ordernummer wordt afgewezen, heeft dat te maken met de afspraken tussen verzender en ontvanger. Dit soort informatie kan je vanaf nu communiceren met een IMR-bericht.”


Naast IMR-berichten kunnen klanten van IxorDocs ook nog steeds MLR of Message Level Response berichten ontvangen. Met deze MLR-berichten krijg je technische feedback vanuit het Peppol-netwerk. Klanten van IxorDocs hoeven echter geen rekening te houden met het onderscheid tussen deze twee berichten. Zij zullen via het IxorDocs portaal de verschillende berichten op een overzichtelijke manier ontvangen.


Contact

Schuttersvest 75
2800 Mechelen
linkedin logo
Ixor is member of Hybrio Design.
Hybrid products for a connected world.